Om stiftelsen

Stiftelsen har i enlighet med sina stadgar till ändamål att "främja vid eller i anslutning till onkologiska kliniken i Uppsala bedriven vetenskaplig forskning inom tumörsjukdomarnas område." Sedan Stiftelsen bildades 1978 har sammanlagt 52 Mkr lämnats som stöd för forskning i enlighet med Stiftelsens stadgar. Under 2017 har 4,4 Mkr delats ut för olika forskningsprojekt inom onkologiska kliniken vid Akademiska sjukhuset.

Styrelsen

F.d. Sjukhusdirektör Gudmar Lundquist, ordförande
Anette Bergkvist, placeringsrådgivare, ordinarie ledamot
fd Ekonomichef Eli Chiverton, kassaförvaltare
Professor Peter Nygren, suppleant
Professor Gunilla Enblad, suppleant
Docent Gustav Ullenhag, suppleant

Årsredovisning

Stadgar


Stiftelsens verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.


Plusgiro 90 00 53-0 | Bankgiro 900-0530 | Swish 900 0530


Hem