Projekt Uppsala Cancerfond

Projekt som beviljats medel för 2020

Aglaia Schiza 

Immunonkologi har utvecklats till ett av de viktigaste områdena inom cancerforskningen. Mitt forskningsprogram omfattar två delprojekt:

Projekt 1: Malignt melanom (MM); där immunterapi har förbättrat överlevnad avsevärt men atypiska responsmönster rapporteras och resistensmekanismer är mindre bra studerande.

Projekt 2: Bröstcancer (BC); där immunterapi ännu inte hittat sin plats.

Bengt Glimelius 

Transnationella studier vid tjock- och ändtarmscancer

Birgitta Johansson

Internetbaserad screening och stegvis vård vid symtom på ångest och depression hos
patienter med cancer – ett delprojekt inom U‐CARE

Daniel Molin 

Hodgkins lymfom (HL). Ansökan fokuserar främst på medel för forskningstid för doktorander

Gunilla Enblad 

Stöd för fortsatt utveckling av Clinical Trial Office vid KFUE, BOT

Gunilla Enblad

CLINICAL AND TUMOUR BIOLOGICAL STUDIES OF DIFFUSE LARGE B-CELL LYMPHOMA

Gustav Ullenhag 

Fortsatt forskning inom området melanom och immunterapi vid solida cancrar.

Henrik Lindman 

Doktorand till studien “Affibody-3”. Studien syftar primärt till att undersöka den diagnostiska nyttan av en undersökning med 68Ga-ABY-025 PET/CT (HER2-PET) som en icke-invasiv helkroppsbaserad metod för bestämning av HER2-uttryck hos patienter med avancerad bröstcancer

Henrik Lindman 

Systematisk FMCA-test av bröstcancer

Ingrid Glimelius 

INDIVIDUALIZED TARGETED TREATMENT IN PATIENTS WITH MANTLE CELL LYMPHOMA – ONGOING PROJECT

Mats Hellström 

Forskningsprojektet syftar till att studera hur man kan finna nya markörer i blodet på glioblastompatienter för att kunna följa sjukdom och behandling bättre, vilket även är mycket viktigt för kliniska prövningar och utveckling av nya läkemedel.

Peter Nygren 

Genomförande av de kliniska behandlingsstudierna SALGITOX och SALFLADMET

Zahra Taheri Kadkhoda 

Forskningsprogrammet ”Pencil-beam protonbestrålning med scannade strålar via Akademiska sjukhuset”