Cancerforskning Uppsala

Mot en framtid utan cancer

Genom Uppsala Cancerfond kan du skänka bidrag till cancerforskningen vid Onkologen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. På så sätt bidrar du till arbetet för en friskare framtid, utan cancer.

Läs vidare

Stöd cancerforskningen vid Akademiska sjukhuset

Cancerforskningen vid Onkologen på Akademiska sjukhuset i Uppsala går framåt med stormsteg. Men den behöver hjälp på vägen. Därför finns Uppsala Cancerfond.

40 år av framsteg

Stiftelsen Onkologiska klinikens i Uppsala Forskningsfond bildades redan 1978. Sedan dess har mycket hänt. Forskarna på Onkologen vid Akademiska sjukhuset kan glädja sig åt att ha bidragit till att risken för att avlida efter att ha drabbats av en cancersjukdom minskat avsevärt. I samband med att stiftelsen hemsida lanserades används i dagligt tal namnet Uppsala Cancerfond.

 

Forskning blickar alltid framåt. Siktet om ytterligare 40 år är att samtliga cancersjukdomar upptäcks och aldrig innebär ett dödligt utfall.

Forskningsstöd & 93 miljoner

Stiftelsen har sedan starten delat ut mer än 93 miljoner kronor till cancerforskning på Onkologen vid Akademiska sjukhuset. För år 2023 har 20 projekt tilldelats medel till ett sammanlagt värde av 8,2 miljoner kronor, Stiftelsen har även avsatt ytterligare 8 miljoner kronor under en fyraårsperiod för “Utveckling av nya cancerbehandlingar”. Stiftelsen ger även stöd till forskningstid för yngre och seniora forskare för att göra det möjligt att både vara kliniskt verksamma och ha tid för klinisk forskning.

Om stiftelsen

År 1978 tog några personer vid dåvarande Onkologiska kliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala ett initiativ som sedan dess bidragit till att vidga kunskap om hur cancersjukdomar kan bekämpas.

Var med och hjälp till

Hjälp oss mot framtiden

Ge en gåva idag.