Om Uppsala Cancerfond

Om oss

1 november 1978 undertecknades den Stiftelseurkund som var startskottet för Stiftelsen Onkologiska Klinikens i Uppsala Forskningsfond, även kallad Uppsala Cancerfond.
Så här gick det till.

Stiftelsen formas

Överläkarna Per Jakobsson och Stig Sténson var mycket engagerade i forskning rörande tumörsjukdomar. De båda var verksamma som chefer för klinikerna allmän onkologi respektive gynekologisk onkologi vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala och ville göra det möjligt för personer att aktivt kunna bidra till denna forskning.

Cancerfond sedan 1978

Därför kontaktade de bankdirektör Martin Axelson och bankjurist Per Danielsson vid Handelsbanken och kom tillsammans fram till att en stiftelse skulle vara bästa lösningen för ändamålet. 1978 bildades det som i dagligt tal kallas Uppsala Cancerfond och de båda initiativtagarna enades om att stiftelsen i huvudsak skulle ”främja vid eller i anslutning till onkologiska kliniken i Uppsala bedriven vetenskaplig forskning inom tumörsjukdomarnas område.”

4 miljoner kronor per år

Deras initiativ rönte stor uppskattning och många ville bidra till forskningen genom att skriva testamentariska förordnanden, gåvobrev eller minneskort. Det stora engagemang och flertalet donationer som stiftelsen har fått ta del av under årens lopp har inneburit att cirka 4 miljoner kronor årligen delas ut till forskning inom området.

Styrelsen

F.d. Sjukhusdirektör
Gudmar Lundquist
Ordförande

Placeringsrådgivare
Anette Bergkvist
Ordinarie ledamot

F.d. Ekonomichef
Eli Chiverton
Kassaförvaltare

Professor
Peter Nygren
Suppleant

Professor
Gunilla Enblad
Suppleant

Professor
Gustav Ullenhag
Suppleant

Var med och hjälp till

Hjälp oss mot framtiden

Ge en gåva idag.